Adatkezelési Tájékoztató


A WELLNESS.HU UTAZÁSI WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Spa Szállodák Kft. (1055 Budapest, Stollár Béla u. 22., e-mail: info@wellness.hu, tel.: 06-1/445-4407, adószám: 25453333-2-41, a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Adatkezelő üzemelteti a következő weblapot: https://wellness.hu (a továbbiakban: Weboldal). E tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köréről.

Rögzített, tárolt személyes adatok
 • név, e-mail, telefonszám, cím, profilkép, születési év, neme
 • foglalások
 • hírlevél/edm kiküldések/megnyitások/kattintások
 • belépett felhasználó milyen csomagokat tekintett meg
Adatkezelés célja
 • név, e-mail: foglalásokhoz, hírlevél küldéséhez
 • telefonszám, cím: foglalásokhoz
 • profilkép: opcionálisan megadható, a fiók személyesebbé tételéhez
 • hírlevél/edm kiküldések/megnyitások/kattintások statisztikához
Adatkezelés jogalapja
 • szerződés teljesítése
 • marketing cél tekintetében érintett hozzájárulása
 • harmadik személy kedvezményezett (jogosult) adatainak megadása esetén jogi érdek
Adat kezelésének időtartama
 • adatok (fiók) érintett általi törléséig
 • vagy amennyiben az érintett szolgáltatást vett igénybe, akkor addig, amíg az erre vonatkozó szerződésből eredően követelések érvényesíthetőek (általános elévülési idő Ptk. Szerint 5 év)
 • vagy számviteli bizonylat esetében a megőrzési idő 8 év
Adat tárolásának helye, módja
 • harmadik személytől bérelt külső szervereken, illetve a cégcsoporthoz tartozó utazási iroda által szervezett utak foglalásakor az utas anyagai papír alapon is a társaság székhelyén
Addattovábbítás másik adatkezelőnek, adatfeldolgozónak Adatfeldolgozó igénybevételére esetileg sor kerülhet.
 • a szerződések teljesítése érdekében a következő adatokat továbbítjuk a szállás részére: vezetéknév, keresztnév, e-mail, telefonszám
 • PK Travel Kft. által foglalkoztatott pénzügyes munkatársak
 • a Szolgáltató által igénybe vett mindenkori könyvelő, könyvvizsgáló cég felé a könyveléssel és könyvvizsgálattal kapcsolatban
 • számlázás esetén: szamlazz.hu
 • a Szolgáltató által harmadik féltől bérelt tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak az adatok (CG-Systems Kft., 1096 Budapest, Haller u. 26.)
Adatbiztonság (IT megoldások rövid leírása) A tárhely szolgáltató biztositja a szervereket, melyek tűzfallal védettek, a weboldal biztonságos, https protokollt használ.